Jack van Renen

Mr Jack Van Reenen, Ex-principal of Laerskool Eversdal Primary, Cape Town, Passed away on 3 July 2021.

Message from school:

EVERSDAL SALUEER ‘N OUD-SKOOLHOOF

Die skool het met hartseer verneem van die afsterwe van die eerste skoolhoof van Laerskool Eversdal, mnr. Jack van Renen. Mnr. Van Renen is Saterdag, 3 Julie 2021, oorlede.

Mr Van Renen was appointed as the first Headmaster of Eversdal Primary in 1976 and served the school with great distinction until he retired in December 1992. He was well known as a very strict but passionate Headmaster, putting the learners first at all times, always encouraging the Evers to partake in many activities, being choir or sport. Who will ever forget all the lessons learnt during Assemblies and the singing to conclude those long assemblies?

‘n Groot seder het geval, ‘n onderwysman deur en deur – ons salueer mnr. Jack van Renen vir sy passie ter wille van onderwys!

Ons meegevoel gaan uit na sy vrou, mev. Marina van Renen, asook hul twee seuns, Jacques en Richter en hul families. Sy nalatenskap leef voort in al die Evers van toeka tot nou.

Leave a Comment

Your email address will not be published.